Visie


Kunst in zes delen - april 2007

Een bondig overzicht van de zes gebieden in het leven waarmee kunst vervlochten is

Kunst en haar prijs

Een kritische column over de waarde van kunst (verschenen in Forma Aktueel #78 2006)

Zelfportret, van zelfbeeld naar mensbeeld

Afstudeerscriptie van Kirsten Poortier voor het afstuderen aan Academie Minerva (9 juli 2005)

Interview met Kirsten Poortier

Interview met Kirsten Poortier ter gelegenheid van de USVA-café expositie (van december 2004 tot januari 2005) door Marjolein Cremer.

Het belang van kunst

In deze verhandeling worden vier vragen op het gebied van beeldende kunst achtereenvolgens behandeld.

De status van beeldende kunst binnen de maatschappij

Dit stuk verdiept zich in de vraag wat de status van beeldende kunst is met behulp van een drietal schrijvers.

Een Manifest (kunstbeschouwing)

Een manifest gebaseerd op drie vragen