Cursus tekenen en schilderen

Terug

Leren kunst maken is leren kunst kijken.

Vanuit verschillende invalshoeken behandelt de cursus de kunst van het tekenen en schilderen. In dertig lessen leren we hoe we ons eigen werk en het werk van anderen kunnen bekijken en analyseren. Een belangrijk onderdeel van de les is het bespreken van de gemaakte werken. We letten daarbij vooral op beeldende kwaliteiten en uitdrukkingskracht. In wisselwerking met andere cursisten en met de docent leren we steeds bewuster de werking van een beeld te ervaren. Het doel is om tijdens het teken- en schilderproces weloverwogen keuzes te maken.


Beeldaspecten

Allereerst komen de verschillende beeldaspecten aan de orde. Door een theoretische basis te vormen aan de hand van deze aspecten, wordt het makkelijker om gestructureerd en kritisch naar het eigen werk te kijken. De cursist leert hoe kun hij met het gebruik van kleur een schilderij een bepaalde uitstraling geven - zoals spannend, vrolijk of ingetogen. Ook ontdekt hij hoe hij aspecten als compositie en ruimtesuggestie naar zijn hand kan zetten om het beoogde effect te bereiken.

Genres

Daarnaast behandelt de cursus enkele populaire genres uit de kunstgeschiedenis. Voorbeelden van genres zijn portret, landschap en stilleven. De cursist kan zo zijn eigen werk in een breder kader plaatsen. Hij kijkt eerst manieren en tradities af uit het genre dat verwant is aan zijn eigen werk en leert er later een eigen draai aan geven.

Stromingen en kunstenaars

In het verlengde van de besproken genres en beeldaspecten komt een aantal opvallende stromingen en kunstenaars uit de geschiedenis aan de orde. Verschillende stromingen worden, zoals bijvoorbeeld het impressionisme en het surrealisme, bondig belicht en de cursisten bespreken specifieke werken aan de hand van eerder opgedane kennis op het gebied van beeldaspecten en genres.


De cursus is bedoeld voor enigszins gevorderde tekenaars en schilders. Beginners met een affiniteit met kunst en de energie om te leren zullen echter ook veel profijt van de cursus hebben. Al na een paar lessen ervaren de cursisten dat ze veel meer oog hebben voor zowel de wereld om hen heen als de tweedimensionale wereld op het papier of doek. Leren kijken is absoluut de eerste stap op weg naar het maken van kunst.